Formació

  • Formació personalitzada per a ramaders i tècnics.
  • Convenis de pràctiques amb universitats.