Clínica i salut de ramat

  • Disseny i implementació de protocols sanitaris de prevenció.
  • Integració d’indicadors de salut de ramat.
  • Servei de visites clíniques.
  • Servei de cirurgia ambulant.
  • Servei d’urgències 24 hores, 365 dies a l’any.