Assessorament econòmic

  • Anàlisi i optimització dels costos de producció de les diferents activitats.
  • Integració d’indicadors econòmics de rendibilitat aplicats a la producció de llet.
  • Integració d’indicadors financers de liquiditat i solvència aplicats a la producció de llet.
  • Valoració de rendibilitat i risc d’inversions.