Alimentació

  • Assessorament nutricional de les diferents fases de producció.
  • Control de qualitat i anàlisi de matèries primeres.
  • Formulació de racions, pinsos i lactoreemplaçants.
  • Organització i pautes de maneig de l’alimentació.
  • Anàlisi dels marges sobre els costos d’alimentació.