Recria Lean de vedelles per a una major professionalització

El sistema Lean de producció aporta idees i mètodes per a conseguir un millor impacte econòmic de la recria de vedelles sobre el negoci lleter.

Autor
  • Arnau Àlvarez
Temàtica
  • Economia
  • Maneig
  • Recria
Any de publicació
  • 2017

Revista: Blog especialistas en novillas

Link: http://blog.especialistasennovillas.es/posts/recria-lean-terneras.aspx