Protocol de resincronització G6G: estudi observacional retrospectiu de segones o més inseminacions

El protocol de resincronització així com l'estació de l'any afecten la taxa de concepció després de segones i posteriors inseminacions, el que permet millorar l'eficiència reproductiva de la granja.

  • Autor
    • Javier Heras
  • Temàtica
    • Reproducció
  • Any de publicació
    • 2018

El protocol de resincronització així com l'estació de l'any afecten la taxa de concepció després de segones i posteriors inseminacions, el que permet millorar l'eficiència reproductiva de la granja. El protocol G6G, a l'incloure una pre-sincronització funciona millor que protocols més curts com el de 5 dies Ovsynch.

Autors: Patron R, Lopez-Helguera I, Pesantez-Pacheco JL, Perez-Villalobos N, Heras J, Vicente Gonzalez J, Fargas O, Astiz S.

Revista: Reproduction in Domestic Animals

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30220090