Gestió econòmica de l'explotació ramadera

L'estratègia de vendes, la política de compres i inversions, la comptabilitat analítica, el finançament i la gestió de la tresoreria són peces claus de la gestió econòmica d'una explotació ramadera.

Autor
  • Arnau Àlvarez
Temàtica
  • Economia
Any de publicació
  • 2016

Revista: Revista Frisona

Link: Revista Frisona