Gestió econòmica de l'explotació ramadera

L'estratègia de vendes, la política de compres i inversions, la comptabilitat analítica, el finançament i la gestió de la tresoreria són peces claus de la gestió econòmica d'una explotació ramadera.

  • Autor
    • Arnau Àlvarez
  • Temàtica
    • Economia
  • Any de publicació
    • 2016

Revista: Revista Frisona

Link: Revista Frisona