Proves de camp

A DP Dairy Professionals treballem per garantir la seguretat i eficàcia de productes destinats a la salut i l’alimentació animal. Per assolir aquest objectiu oferim la realització d’estudis i assajos experimentals per empreses dedicades a la nutrició animal, fabricants de pinsos i additius alimentaris, i farmacèutiques.  

SERVEIS

 • Avaluació de productes alimentaris (pinsos, lacto-reemplaçants, additius i subproductes) sobre el rendiment productiu i salut animal.
 • Avaluació de palatabilitat de la dieta i preferència en el consum d’aliments.
 • Estudis d’eficàcia i seguretat de medicaments i vacunes.
 • Avaluació de programes reproductius de sincronització de l’estre.
 • Avaluació de protocols de maneig per a la millora de l’estat sanitari de l’explotació i reducció de l’ús d’antibiòtics.

Les principals tasques relacionades amb els estudis que oferim són:

 • Desenvolupament del disseny experimental.
 • Monitorització i seguiment de l’estudi.
 • Anàlisis estadístic i informe final.

 

ESTUDIS REALITZATS

 • Nutrició

Avaluació de l’efecte de règims alimentaris amb altes o baixes quantitats de llet combinat amb diferents programes d’alimentació sòlida sobre el consum de pinso i creixement de vedells.

Avaluació de l’efecte de la suplementació amb Saccharomyces cerevisiae sobre el rendiment i la microbiota del rumen de vedells lactants.

Avaluació de l’efecte de l’alimentació amb lacto-reemplaçants amb diferents fonts de proteïna sobre el creixement de vedelles, consum de pinso i costos alimentaris.

Avaluació de l’efecte de substituir la llet desnatada d’un lacto-reemplaçant per un hidrolitzat de proteïnes sobre el creixement i la salut de vedelles lactants.

Estudi de preferències de compostos volàtils en pinsos d’iniciació per a vedells.

Avaluació dels efectes d’un antiprotozoari i antidiarreic d’origen natural sobre el consum de pinso, creixement i salut de vedelles lactants abans i després del deslletament.

Estudi d’eficàcia d’un antiprotozoari en el tractament d’infeccions intestinals causades per Cryptosporidium i Eimeria sp en vedelles.

 

 • Reproducció

Avaluació de protocols de sincronització de l’estre en vaques lleteres Holstein.

 

 • Seguretat i eficàcia

Avaluació de l’efecte de l’administració per via oral de bolus acidogènics a l’eixugat sobre el rendiment i comportament de vaques lleteres Holstein.

Estudi d’eficàcia i seguretat d’un tractament per a facilitar el període d’eixugat en vaques lleteres d’alta producció mitjançant la reducció induïda de producció de llet.

Avaluació de la seguretat i eficàcia d’una vacuna front al virus de la diarrea vírica bovina en vaques lleteres Holstein. 

Avaluació de la seguretat i eficàcia d’una vacuna front a Rotavirus i Coronavirus en vaques lleteres Holstein.

Avaluació d’un protocol d’eixugat selectiu en vaques lleteres Holstein per reduir l’ús preventiu d’antibiòtics.

Avaluació de l’efecte preventiu de l’aplicació vaginal de bacteris de l’àcid làctic contra la metritis i l’endometritis en vaques lleteres Holstein al post-part.