Pau Pallarés

Veterinari
Responsable de clínica i reproducció

  • Llicenciat en veterinària (UNIZAR, Zaragoza, 2012)
  • Internat en grans animals (Hospital Vet Universitari Rof Codina de Lugo, 2013-14)
  • Curs “Especialistes en reproducció bovina” (Anembe formación 2014-15)
  • Estància d’investigació en medicina de la producció lletera (VMTRC, UC Davis, 2015)
  • Àrees d’interès: salut del ramat, reproducció, qualitat de llet, recria i millora tècnica.