José Ruiz

Veterinari

  • Graduat en veterinària (UMU, Múrcia, 2018)
  • Veterinari clínic boví a Clinique Vétérinaire de Pleaux (França, 2018-19)
  • Curs Especialistas en Reproducción Bovina (Anembe Formación, 2018-19)
  • Àrees d’interès: reproducció, salut animal, clínica i cirurgia.