Erick Galeano

Tècnic agropecuari

  • Llicenciat en ciències agropecuàries (EIAG Rivas, Nicaragua, 2004).
  • Tècnic superior en ciències agropecuàries (EIAG Rivas, Nicaragua, 2001).
  • Cursos d'inseminació artificial (Servicio Genetico Pecuario, Nicaragua, 2002) i cirurgia menor (EIAG Rivas, Nicaragua, 2002).
  • Àrees d’interès: salut del ramat, reproducció i maneig.