Arnau Àlvarez

Veterinari i Soci fundador
Responsable d'assessoria econòmica i alimentació

  • Llicenciat en veterinària (UAB, Barcelona, 2008)
  • Màster en “Assessorament i gestió d’explotacions de boví lleter” (UAB, Barcelona, 2013)
  • Màster en “Emprenedoria i desenvolupament empresarial” amb beca Banco Santander (UdG, Girona, 2016)
  • Àrees d’interès: economía de la producció, alimentació, reproducció, salut de ramat.