Arnau Àlvarez

Veterinari i Soci fundador
Responsable d'assessoria econòmica i alimentació

Llicenciat en veterinària (UAB, Barcelona, 2008)

Graduat en ADE (UOC, Barcelona, 2022)

Màster en “Assessorament i gestió d’explotacions de boví lleter” (UAB, Barcelona, 2013)

Màster en “Emprenedoria i desenvolupament empresarial” amb beca Banco Santander (UdG, Girona, 2016)

Àrees d’interès: economia i finances de la producció de llet, gestió integral d'explotacions, alimentació.