Anna Masdeu

Veterinària

Graduada en veterinària (UdL, Lleida, 2021)

Àrees d’interès: reproducció i salut animal.